Date si Informatii

Joker

Datele şi informaţiile Reprezintă componentele primare ale sistemului informaţional. Data reprezintă o înşiruire de caractere numerice sau alfa numerice, care au o anumită semnificaţie. Datele economice descriu acţiuni, procese, fapte, […]