FORMULAR ACORD PRELUCRARE DATE

 

S.C. MASTEDO GRUP SRL 

 

Protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor din Legea 677/2001 si ulterior

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. MASTEDO GRUP SRL, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Neamt, Bdul Marasesti Nr 10, Judet Piatra Neamt, inregistrata la Registrul Comertului din Piatra Neamt cu nr. J04/199/2019, CUI 40491993, in calitatea de angajator, avand in vedere prevederile din Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aduce la cunostinta fiecarei persoane fizice;  angajati, vizitator al platformei cu toate subdiviziunile, utilizatorii inregistrati, partenerii comerciali, colaboratorii si oricarei tip de persoana fizica, care are activitate/ viziteaza/utilizeaza platforma si orice pagina sau aplicatie ce este detinut de S.C. MASTEDO GRUP S.R.L. urmatoarele: 

 

Datele cu caracter personal (definite ca orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale) care trebuie prelucrate zilnic si sau ocazional de un salariat este foarte mare. 

 

In consecinta, este foarte important, chiar indispensabil, sa se asigure protectia acestor informatii impotriva accesului si a utilizarii acestora de partile tert e neautorizate. Pentru a indeplini acest obiectiv, Operatorul a implementat norme obligatorii de comportament pentru manipularea si utilizarea acestor date.    

 

Toti angajatii/colaboratorii/utilizatorii Operatorului trebuie sa respecte normele de comportament instituite in Fisa postului, Regulamentului Intern precum si in instructiunile specifice.    

 

Subsemnatul angajat/partener/colaborator/utilizator declara ca a luat cunostinta cu privire la continutul acestor orientari, precum si continutul Fisei postului si Regulamentului intern (unde este cazul) si ca a primit o copie a documentelor respective (sau le poate descarca direct de pe aceasta pagina de internet). Instructiunile specifice este pusa la dispozitia angajatului/colaboratorului/asociatului/partenerului pe intranetul societati sub forma ultimei versiuni respective a acesteia.    

 

Orice incalcare poate avea drept consecinta actiunea disciplinara pana la si inclusiv incetarea raportului de munca/ contractului de colaborrare.

 

Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare vor fi folosite in scopul intocmirii documentelor de angajare/colaborare si anumitor documente ce vizeaza relatiile de munca/prestare serviciu/colaborare.

 

Folosirea datelor se va face numai pe durata desfasurarii activitatii in baza contractului individual de munca/colaborare/curtaj incheiat, urmand ca acestea sa fie pastrate/stocate pe pe perioada de maxim cincizeci de ani cu scopuri de marketing (al societatii si al colaboratorilor, tertilor si sub firmele/brendurile detinute/coordonate de Mastedo Grup srl) pentru o viitoare contactare in vederea unei noi colaborari.

 

Eu,(utilizatorul/partenerul/colaboratorul/angajatul), recunoasc ca am citit si am inteles continutul acestui document,

mai stiu faptul ca pot sa i-mi excit dreptul de a cere lui s.c. mastedo grup srl, sa modifice orice informatie prezenta in contul meu in timpul si dupa incetarea colaborarii cu societatea, in perioada in care aceasta a declarat perioada de pastrare a datelor.

Cunosc ca aceasta modificare se face printr-o scrisoare datata si semnata in Piatra Neamt, Bdul Marasesti nr 10, cu specificatia Mastedo Grup SRL.

 

Administrator, Dodin Marian Stefan Imi exprim in mod expres consimtamantul ca SC Mastedo Grup S.R.L. sa foloseasca datele de identificare cu caracter personal, puse la dispozitie, pentru intocmirea documentelor de angajare/colaborare/curtaj si anumitor documente ce vizeaza relatiile de munca / colaborare.